45 Rockefeller Center View from Rockefeller Center

45 Rockefeller Center View from Rockefeller Center